Ha Noi office: 0344956890 (Mrs.Thuy) / Ho Chi Minh office: 0974 900 839 (Mr.Phuc)

  Liên hệ

  14/7A Than Nhan Trung St., Ward 13, Tan Binh Dist
  Ho Chi Minh
  (+84-8) 3849.8888
  Fax: (+84-8) 3849.7777

  Thông tin khác

  Phụ trách KD miền Nam:
  Mr. Cảnh Phúc: 0912900839
  Ms. Bùi Huyền: 0933460320

  Phụ trách KD miền Bắc:

  Ms. Lê Thủy: 0344956890
  Ms. Trần Trang: 0988720682

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper