Ha Noi office: 034 495 6890 (Mrs.Thuy) / Ho Chi Minh office: 0974 900 839 (Mr.Phuc)

HOTLINE: (+84) 344 956 890

  ROOT

  ROOT VỚI SEDLINE – THEO DÕI CHỨC NĂNG NÃO (ĐÁNH GIÁ ĐỘ MÊ SÂU):
  • 4 kênh sóng điện não EEG, trên 2 bán cầu não
  • Chỉ số độ mê PSI: 0 – 100
  • Biểu đồ thời gian thực,theo màu
  • Phổ tín hiệu trên 2 bán cầu não DSA
  • Theo dõi các chỉ số: Tần số 2 bán cầu não (SEFL, SEFR), % EMG, %SR, %ARTF  ROOT VỚI O3 – THEO DÕI ĐỘ BÃO HÒA OXY NÃO:
  • Theo dõi độ bão hòa oxy trên 2 bán cầu não.
  • Các chỉ số: · rSO2 : Độ bão hòa oxy trong mô não
  • O3SpO2 : Độ bão hòa oxy động mạch
  • ∆SpO2 : Chênh lệch SpO2 chi và rSO2
  • ∆base: Chênh lệch rSO2 hiện tại và đường cơ sở do người sử dụng xác định
  • AUC: Diện tích dưới đường cong để định lượng thời gian và chiều sâu của bệnh nhân ở dưới giới hạn báo động thấp rSO2


  ROOT VỚI RADICAL 7:
  • · Theo dõi các chỉ số: SpO2 , PR, PI (Optional: SpHb, PVI, SpMet, SpCO, SpOC, RRa)


  ROOT VỚI ISA CO2:
  • Capnogram, EtCO2 , RR, and FiCO2
  • ISA OR+: CO2 , N2O, O2 , Anesthetic agents


  ROOT VỚI VITAL SIGN MONITOR:
  • NIBP, TEMP

  Ngôn ngữ

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper