Ha Noi office: 034 495 6890 (Mrs.Thuy) / Ho Chi Minh office: 0974 900 839 (Mr.Phuc)

HOTLINE: (+84) 344 956 890

  Pronto

  · Công nghệ Rainbow Theo dõi các chỉ số: SpO2 , PR, PI, SpHb.
  · Đo được trong trường hợp PI thấp hay bệnh nhân cử động
  · Sử dụng 4 Pin AA


  Ngôn ngữ

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper