Ha Noi office: 034 495 6890 (Mrs.Thuy) / Ho Chi Minh office: 0974 900 839 (Mr.Phuc)

HOTLINE: (+84) 344 956 890

  Rad 97

  · Masimo Set theo dõi các chỉ số: SpO2 , PR, PI
  • Công nghệ Rainbow theo dõi các chỉ số: SpHb, SpMet, SpCO, SpOC, ORI, PVI, RRa, RRp
  • Lựa chọn đo huyết áp không xâm lấn NIBP
  • Đo được trong trường hợp PI thấp hay bệnh nhân cử động
  • Sử dụng 4 Pin AA


  Ngôn ngữ

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper